Dansk Data Arkiv

Det vil vi gerne nå!

Det store mål er at få folketællingerne for hhv. 1860 (der er den sidste med Sønderjylland) og 1901 komplet indtastet. Vi håber at nå dette mål ved at så mange som muligt deltager i projektet. Du er selvfølgelig velkommen til at indtaste andre folketællinger eller kirkebøger. Der er stadig meget, der mangler i, at alt er indtastet.

Udover folketællinger vil vi gerne have indtastet kirkebøger. Her foreslår vi at samle kræfterne om begravelser i perioden 1814-1835. Disse kilder kan afhjælpe og udfylde perioden mellem folketællingerne 1801 og 1834.
Så henvend dig snarest til Dansk Data Arkiv.

Hvad har vi nået?

I 2001 blev den første folketælling helt afskrevet. Den var for 1801. Siden er folketællingerne fra 1787 til 1850, 1880 og 1885 for København blevet komplet indtastede.

Den komplette oversigt over alt det, der er indtastet og søgbart finder du på siden Information/Hvad meget er indtastet