Dansk Data Arkiv

Bliv korrekturlæser

Arbejdet som korrekturlæser

Dansk Demografisk Database er baseret på at så mange som muligt deltager ved at afskrive folketællinger og kirkebøger. For at sikre så god kvalitet som muligt er det vigtigt at få andre til at læse korrektur på indtastningerne.

Der er to måder at blive korrekturlæser på:

  1. Du kender indtasteren og får indtastningen derfra.
  2. Du henvender dig til DDA og modtager en udskrift af det indtastede. Kilden finder du lettest ved at benytte ArkivalierOnline.
  3. Anvender den skabelon for korrekturlæsning, vi har udarbejdet:
    Skema i Word-format
    Skema i PDF-format

Som korrekturlæser skal du være opmærksom på, at det indtastede skal være så tro mod kilden som muligt. Du kan få de nærmere regler af vide hos os eller du kan læse dem i vejledningen for kildeindtastning.

Anmeldelse af fejl

Når en indtastning er afleveret og forhåbentlig korrekturlæst, kan det alligevel forekomme, at der stadig er fejl i den. Hvis du finder sådanne fejl i en indtastning, der er læst korrektur på, kan du udfylde et fejlmeldingsskema

Fejl bliver ikke rettet med det samme, men alle jeres indberetninger bliver gemt og vil blive brugt.