Dansk Data Arkiv

Sådan kan du bidrage!

Alle, der kan læse håndskrift og har adgang til en PC, kan deltage i projektet. Du skal henvende dig til Rigsarkivet, Odense og oplyse, hvilket sogn, du vil indtaste og hvilket folketællingsår eller kirkebog. Du får så tildelt et indtastningsnr og kan begynde din indtastning. Hvis du ikke vil afskrive men gerne hjælpe, er der stort behov for korrekturlæsere.

Hvilke kilder kan jeg indtaste?

De bedst egnede er folketællingerne og kirkebøgerne. De er lette at anvende, velstrukturerede og indeholder mange centrale oplysninger om enkeltpersoner som f.eks. navn, alder og erhverv.

Fra 25. Maj 2018 er det kun muligt at indtaste kilder som ikke er omfattede er den europæiske Persondataforordning (GDPR), som betyder at data ikke kan publiceres om individer, som ikke har været afgået ved døden i mere end 10 år. Vi indtaster:

  • Folketællinger: Ikke nyere end 1916
  • Kirkebøger: Ikke nyere end: Dåb: 1906; Vielse: 1921; Konfirmation: 1919; Begravelser: Uændret
Vi arbejder på at finde en løsning, så indtastning af materiale nyere end de ovenstående grænser kan fortsætte på Rigsarkivets indtastningsportal Læs mere.

Hvilket program skal jeg bruge?

Til folketællingerne  skal du benytte KIIP_FT. Kiip_ft18 til folketællinger i 1800-tallet og kiip_ft19 til tællinger fra 1900-tallet. Til kirkebøger anvendes programmet KIIP. De kan hentes gratis på Internettet eller udleveres fra Dansk Data Arkiv. Med disse programmer kan du hurtigt afskrive kilderne, og du får adgang til al nødvendig hjælp. Men du skal aflevere en kopi af det indtastede til projektet for at måtte bruge programmet

Hvordan skaffer jeg kilder?

De fleste af de kilder vi anvender i dette projekt kan du finde på ArkivalierOnline. Der kommer til stadighed flere scannede kilder, så vi kommer aldrig til at mangle kilder