Dansk Data Arkiv

Kildeindtastningsprojektet fejrede 25-års jubilæum

Jubilæet blev markeret med en reception indledt med et program, der fortalte om de mange sider af projektetIndledning ved kulturordfører Alex Ahrendtsen

KIP's historie ved Hans Jørgen Marker

Rigsarkivet og indtasterne ved Nanna Floor Clausen

Om at være indtaster ved Søren Baumgarten

Grundlæggerne af KIP blev hædret

Brugen af indtastede folketællinger i forskningen ved prof. Anne Løkke, KU

Folketællinger og supercomputer ved Susanne Jacobsen Tinley, SDU