Dansk Data Arkiv

Information vedr. DDD

16/12 2019: Opdatering af DDD-hjemmesiden 16. december 2019. Læs det her.

01/10 2019: Fredag den 25. oktober 2019 holder Rigsarkivet Frivilligdag for ”Kulturarvens Helte”. Kulturarvens Helte er alle de frivillige, der er med til at gøre Rigsarkivets samlinger nemmere at benytte, enten ved at digitalisere, indtaste eller vejlede i samlingerne. Læs det her.

6/6 2019: Takket være en kæmpe indsats fra frivillige indtastere og en aftale med firmaet Ancestry vil det snart være muligt - gratis - at søge i de danske kirkebøger fra perioden 1814-1915 på Rigsarkivets hjemmeside. Kirkebøgerne findes allerede i original på Arkivalieronline. Læs det her.

5/2 2019: Nyt projekt skal kortlægge Danmarks befolkning tilbage til 1787. Læs det her.

16/1 2019: Rigsarkivet indgår samarbejde med Ancestry. Læs det her.

3/9 2018: Den ny KIK Kommissorium har være vedtaget af KIK Komiteen og Rigsarkivet ledelse. Læs det her.

21/6 2018: Vi publicerer ændringer til DDD indtastning kriterier i forbindelse med nye EU-regler om datasikkerhed (GDPR) som rammer DDD indtastning om nyere folketællinger og kirkebøger.Læs dem her.

18/12 2017: I dag vil vi ønske alle vores flittige indtastere og brugere en rigtig Glædelig Jul med håbet om, at næste år bliver et lige så fint år for os alle. Vi har den meget glædelige nyhed og gave til os alle, at FT1860 nu er HELT indtastet. 100,0 % indtastet. Stor tak til de 226, der har bidraget til at nå det flotte resultat. Det betyder ikke, at alle opgaver nu er løst. Der mangler stadig meget og til orientering har vi stadig fokus rettet mod FT1901, hvor dags dato 62% er indtastet.

13/10 2017: Den 10. oktober fejrede vi 25 års jubilæet for Kildeindtastningsprojektet og Dansk Demografisk Database. Receptionen blev indledt med en række oplæg, der afspejlede de fleste aspekter af projektet lige fra begyndelsen, arbejdet med indtastningser set fra Rigsarkivets og en indtasters side. Anvendelsen i forskningen blev belyst og der blev afsluttet med en præsentation af de muligheder, man kan få ved at anvende supercomputeren på Syddansk Universitet. Du kan se billeder fra receptionen under Deltag.

23/6 2017: I dette år hvor der er så meget fokus på salget af De Vestindiske Øer vil vi gøre opmærksom på en anden tidligere dansk koloni: Trankebar. Vi har modtaget transskribtioner af kilder fra perioden 1767 til salget i 1845. Du kan finde afskrifter og lidt information om Trankebar på siderne om Dansk Ostindiske Personer

20/2 2017: Det har i en periode været forsøgt at tibyde muligheden for at søge i alle amter samtidigt. Det har desværre vist sig at give for store problemer med lange svartider, der viser sig som 'internal server error'. Derfor er denne mulighed blevet fjernet.
18/1 2017: Søgning på personer ved hjælp af deres navne kan ofte være en udfordring - især når de skifter navn eller vælger at bruge kaldenavn eller mandens efternavn eller ... For at lette problemet med at søge efter disse personer er der introduceret et ekstra felt til navn. Når du udfylder med et muligt navn for personen i begge felter kan du vælge om en person har heddet f.eks. 'Ane Busch' i en årgang og 'Ane Christine Rasmussen' i en anden årgang. Du kan som sædvanligt kombinere denne søgning med mulighederne for brede søgninger ved at vælge mellem 'indeholder', 'slutter med' eller 'begynder med'. Ved at kombinere med 'og' skal oplysninger fra begge felter indgå i navnet. Med 'eller' er det nok bare et af navnene indgår for at du får et søgeresultat. Du kan finde den ekstra søgemulighed på siderne 'Avanceret søgning - områdevalg' og 'Søg i flere amter'.
5/1 2017: Rigsarkivet indbyder til fælles samvær om at indtaste kilder. Der bliver afholdt 'tastehygge' i Odense den 19. januar og i København den 19. januar . Arrangementet er et tilbud til alle indtastere om at mødes om den fælles hobby med hinanden og med de involverede medarbejdere fra Rigsarkivet.

6/10 2016: Rigsarkivet har besluttet indtil videre ikke at publicere folketællingen 1940. Den kan indtastes og afleveres, men publiceringen vil først ske senere. I den forbindelse erindrer vi om, at fokusmål for indtastninger fortsat er folketællingerne for 1901 og 1860, hvor der stadig mange enkelte gader og kvarterer i København.
3/10 2016: Rigsarkivet og KIKkomiteen har valgt at lægge referaterne fra møderne op på hjemmesiden. Du kan finde referatet fra det sidste møde afholdt i april fra siden Oversigt/KildeIndtastningskomiteen.
30/8 2016: Rigsarkivet har nu foretaget den ændring af indtasteres rettigheder til de indtastede og afleverede data, som længe har været varslet. De ændrede rettigheder gælder for alle nye afleveringer, der indlæses efter dags dato. Mht. til indtastninger, der er indlæst før dags dato vil Rigsarkivet senere komme med en plan. De fra nu af gældende bestemmelser sikrer, at Rigsarkivet altid vil stille data frit og gratis til rådighed for alle.

16/3 2016: Indholdet under 'Juridiske forhold' er midlertidigt erstattet af en meddelelse fra Rigsarkivet vedrørende en udtalelses fra Kammeradvokaten om indtasteres rettigheder til de indtastede data. Inden juli 2016 vil der komme en ny tekst, der præciserer retningslinierne omkring indtastningerne.

24/2 2016: Der er nu så mange data i databasen, at det er naturligt at tilføje en funktion, der kan knytte en person sammen over flere årgange. På den måde kan vi skabe et dansk, historisk befolkningsregister, der kan anvendes til at skabe et fundament for videre slægtsforskning. Har du lyst til at deltage i testfasen af denne funktion kan du læse mere om projektet her. Når testfasen er slut forventes det, at linkfunktionerne fungerer som en integreret del af søgesiderne.
14/8 2015: Pga. systemarbejde med vores webservere vil det ikke være muligt at opdatere vores databaser med nye data i den nærmeste tid. Vi beklager ulemperne, men vi håber, at I trods denne midlertidige pause fortsat vil bidrage med jeres indtastninger. Så snart det er muligt, vil alle jeres nye indtastninger blive lagt på hjemmesiden

2/7 2015: Som noget nyt er der til alle de poster, hvor det har været muligt og overkommeligt, tilføjet to nye søgefelter: det ene indeholder en beregnet alder og det andet et beregnet fødselsår. At de er beregnet betyder, at den oprindelige tekst er blevet renset for slåfejl, forkerte angivelser og desuden i mange tilfælde kontrolleret mod kilderne. Desuden at der for de årgange,hvor der ikke er angivet fødeår er beregnet et føde år og for de årgange uden alder er beregnet en alder ud fra fødselsdatoen. Det betyder dog ikke, at der ikke stadig vil være større eller mindre fejl. Derudover ændrede måden at angive alder på sig gennem 19. århundrede. Der er er derfor mulighed for at søge på både en specifik alder eller anvende et aldersinterval. I resultatet vises data, som de er indskrevet. En anden ændring er, at resulatet enten vises på samme side eller på et nyt faneblad. Begge dele giver mulighed for at sammenligne resultatet med det, du har søgt efter.

8/4 2015: Vi vil hermed invitere interesserede til reception i anledning af udgivelsen af den første bog baseret på den komplette indtastning af folketællingen 1801 torsdag den 16. april, Jernbanegade 36, Odense. Efter indtastningen er der gennem mange år foretaget korrekturlæsning på folketællingen, indholdet er blevet standardiseret og kodet, så det har været muligt at lave undersøgelser af den samlede befolkning uanset den oprindelige stavemåde. Resultatet af dette arbejde præsenteres nu i bogen "Danmarks befolkning 1801" skrevet af Hans Jørgen Marker. Du kan læse mere om bogen og receptionen her.

Læs Nyhedsarkiv