Dansk Data Arkiv

KildeIndtastningsKomiteen (KIK)

KildeIndtastningsKomiteen, i daglig tale kaldet KIK, fungerer som en styregruppe for KildeIndtastningsProjektet (KIP).

Kommissorium for Kildeindtastningskomiteen

 1. Kildeindtastningsprojektets formål er at bidrage mest muligt til, at danske folketællinger og kirkebøger bringes på maskinlæsbar og søgbar form samt at fremme forskningen i og øvrig anvendelse af dette materiale gennem tilgængeliggørelse via nettet og på anden vis, herunder i Dansk Demografisk Database.
 2. Kildeindtastningsprojektet er et samarbejde mellem det historisk-demografiske forskningsmiljø, slægtsforskningsmiljøet og Rigsarkivet. Samarbejdet er organiseret i Kildeindtastningskomiteen.
 3. Rigsarkivet er sekretariat for Kildeindtastningskomiteen.
 4. Rigsarkivet varetager udvikling og drift af de til Dansk Demografisk Database knyttede tekniske faciliteter, herunder faciliteter til indsamling af data, brug af data og langtidsopbevaring af data. Rigsarkivet er dataansvarlig for data i DDD.
 5. Kildeindtastningskomiteen rådgiver Rigsarkivet i forbindelse med driften af Dansk Demografisk Database og bidrager i øvrigt til udviklingen af projektet. Kildeindtastningskomiteen har som sit særlige område koordineringen af indtastningen af folketællinger og kirkebøger i kildeindtastningsprojektet. Kildeindtastningskomiteen kan i den forbindelse foreslå prioriterede indsatser.

Forretningsorden for Kildeindtastningskomiteen

Kildeindtastningskomiteen afholder 2 årlige møder. Møderne indkaldes af Rigsarkivet. Referater fra Kildeindtastningskomiteens møder publiceres på Rigsarkivets hjemmeside.

Kildeindtastningskomiteens sammensætning

Kildeindtastningskomiteen består af:

 1. En repræsentant udpeget af Danske Slægtsforskere
 2. En repræsentant udpeget af Sammenslutningen af Lokalarkiver
 3. En repræsentant for forskerverdenen, udpeget på baggrund af indstilling fra Rigsarkivet
 4. Tre repræsentanter for Rigsarkivet
 5. En repræsentant for indtasterne, udpeget blandt projektets 100 mest aktive indtastere
 6. En repræsentant for brugerne, udpeget af AO-brugerrådet
 7. Medlemmer af KIK pr. 1. september 2017, for så vidt disse ikke er udpeget af DIS-Danmark, SLA eller Rigsarkivet.

Rigsarkivet bidrager derudover med en sekretær for komitéen.

Komiteen udgøres lige nu af:

 • Kirsten Sanders fra Danske Slægtsforskere
 • Svend Erik Christiansen fra Sammenslutningen af Lokalarkiver
 • H. C. Johansen fra forskerverden
 • John Gregers Hvidkjær, Katrine Tovgaard-Olsen og Allan Vestergaard fra Rigsarkivet
 • Jens V Olsen, Jesper Skov og Jens Karl Rasmussen, som medlemmer af KIK pr. 1. september 2017
 • Markus Schunck er sekretær

Forslag eller kommentarer vedrørende projektet kan sendes til Markus Schunck