Dansk Data Arkiv

Akademiske publikationer

De folketællinger, der er blevet indtastet færdigt, dvs. 1787 - 1850 og 1880 (og 1885) samt med uddrag fra alle som er indtastede og de andre databaser i Dansk demografisk Database giver store muligheder for at opdage nye sider af den samlede danske befolkning eller af udvalgte befolkningsgrupper. Resultaterne af denne forskning præsenteres oftest på konferencer, men også i artikler og bøger udgives der forskning baseret på især folketællingerne. Her viser vi eksempler på de forskellige projekter og publikationer som har benyttet DDD, indenfor forskellige emner. Hvis du har brugt DDD til en publikation eller et projekt, skriv venligst til os så vi kan inkludere information om det her

Befolkninghistorie

 • Marker, Hans Jørgen, Counting Danes, Danish population in 1787 and 1801. Report on age, ocupation and geographic distribution.
 • Marker, Hans Jørgen, (2015) Danmarks befolkning 1801. Analyse på grundlag af folketællingen som mikrodata, Syddansk Universitet, 507s.
 • Familiehistorie

 • Floor Clausen, Nanna. "Enkestanden i Danmark 1801". Undersøgelse af enker og enkemænds forhold i 1801
 • Floor Clausen, Nanna (2003) "Enkestanden i Danmark 1801". En analyse af en specifik social gruppes leveforhold, baseret på den komplette 1801 folketælling i Metode & Data. Dansk Data Arkiv, nr.89, s.37-49.
 • Floor Clausen, Nanna. Undersøgelse af de ældres situation i 1787 og 1801. Hvordan klarede de sig, hvem boede de sammen
 • Thomsen, Asbjørn Romvig, (2015) Sociale relationer i en brydningstid: Faddere og forældre i et dansk landbosamfund 1750-1830, Viborg, 254 s.
 • Thomsen, Asbjørn Romvig, (2015) "Le parrainage dans la société rurale danoise entre 1750 et 1830", i Guido Alfani; Vincent Gourdon; Isabelle Robin. (reds). Le parrainage en Europe et en Amérique: Pratiques de longue durée (XVIe-XXIe siècle), Bruxelles: Peter/Lang, s.227-258".
 • Thomsen, Asbjørn Romvig, (2012) "Uægte børn - en udstødt befolkningsgruppe? : Om uægte børn i Salling fra 1750 til 1830", Siden Saxo, Nr. 2, s. 4-15.
 • Thomsen, Asbjørn Romvig, (2015) Uægte børn og ugifte forældre - udstødte eller integrerede? Illegitimitetens sociale årsager og konsekvenser i tre jyske landsogne 1750-1830, Kerteminde : Landbohistorisk Selskab, 199 s.
 • Urbanisering

 • Svenningsen, Stig & Mads Linnet Perner (2018), "The potential of a digital, transdisciplinary approach to landscape change and urbanization around Copenhagen in the 20th century", Geografisk Tidsskrift-Danish Journal of Geography
 • Mads Linnet Perner (2019), "Segregated behind the walls: residential patterns in pre-industrial Copenhagen" , Social History, 44:4, 412-439.
 • Erhverv og mobilitet

 • Thomsen, Asbjørn Romvig, (2011) "De forsvundne karle - og dem, der var tilstede : Stavnsbånd, militærtjeneste og usynlige unge mænd: den geografiske mobilitet ud fra de ældste lægdsruller", i Personalhistorisk Tidsskrift , Vol.1, s. 1-20.
 • Thomsen, Asbjørn Romvig, (2011) Lykkens smedje? Social mobilitet og social stabilitet over fem generationer i tre sogne i Salling 1750-1850, Danmark: Landbohistorisk Selskab, 391 s.
 • Ægteskab og fertilitiet

 • Clausen, Nanna Floor og Marker, Hans Jørgen, Ægteskabsmønstre og alder ved 1. ægteskab i 1801, 1845 og 1880. Fordelt på regioner og køn
 • Revuelta-Eugercios, B. & Løkke, A. (ongoing) "Migration and marital fertility during the industrialization: exploring the exceptionality of Copenhagen in 1880"
 • Sundhed

 • Løkke, Anne (2002) "Did midwives really matter?" i Sandvik, Hilde, Telste, K. And Thorvaldsen, G. Pathways to the past. Essays in honour of Sølvi Sogner on her 70th Anniversary, 15 March 2002. Time and Thought n.7, Novus Forlag, Oslo, s.59-72
 • Løkke, Anne (2016) "Responsibility and Emotions: Parental, Governmental and Almighty Reponses to Infant Deaths in Denmark in the Mid-Eighteenth to Mid-nineteenth century"i Barclay, K., Reynolds, K. and Rawnsley, C. Death, Emotion and Childhood in Premodern Europe, Palgrave McMillan, 191-208
 • Projekt "A tale of two cities: inequality in death in Copenhagen and Madrid in late 19th and early 20th century", DFF Mobilex Grants, 2014-2017.
 • Historisk metode

 • Clausen, Nanna Floor (2001) "Kildeindtastningsprojektet" i Metode & Data. Dansk Data Arkiv, nr.84, s.22-29.
 • Clausen, Nanna Floor & Marker, Hans Jørgen (2001) "Denmark" i Hall, Kelly, McCaa, Robert & Thorvaldsen, Gunnar (reds.)International Historical Microdata for Population Research, s.79-92.

 • Clausen, Nanna Floor (2015) "The Danish Demographic Database—Principles and Methods for Cleaning and Standardisation of Data, i  Bloothooft, G., Christen, P., Mandemakers, K., Schraagen, M. (Eds.) Population Reconstruction.

 • Hansen, Ole S.D., (2003) "Folketællingen 1801 en guldgrube", i Metode & Data. Dansk Data Arkiv, nr.89, s.36-37.
 • Johansen, Hans Christian (2001) "Folketællingen 1801, nye muligheder", i Metode & Data. Dansk Data Arkiv, nr.84, s.12-21.
 • Marker, Hans Jørgen (2001) "Folketællingen 1801 – på vej mod en forskningsressource", i Metode & Data. Dansk Data Arkiv, nr.84, s.30-36
 • Marker, Hans Jørgen, (2006) "Klargøringen af folketællingen 1801"i Metode & Data. Dansk Data Arkiv, nr.92 s.19-32.
 • Revuelta-Eugercios, Barbara, (2015) "Studying socio-economic differences in mortality in 19th century cities with individual level data: the Copenhagen Historical Population Database", i Jørgensen et al (reds.) Food, Population and Helath-global patterns and Challenges. Proceedings of an Interdisciplinary Symposium on the Dynamics from Prehistory to Present, Scientia Danica, Series H, Humanistica, 51-62.
 • Revuelta-Eugercios, Bárbara, "Re(creating) lifecourses from crowdsourced digital data: the challenge of linking the population of Copenhagen in the 1880 and 1885 censuses", forthcoming.
 • Navneforskning

 • Eggert, Birgit, (2007) "Brittas mange navnesøstre: Om brugen og udviklingen af pigenavnet Birgitta i Danmark", i Encyclopædica Brittanica: Festskrift til Britta Olrik Frederiksen i anledningen af hendes 60-årsdag den 5. december 2007, s. 43-51.
 • Eggert, Birgit (2008) "Nordisk navnerenæssance i Danmark: Indledende studier" i Norræn nöfn - Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn Namn i Norden. Tradition og fornyelse - Borgarnes, Island. Varighed: 11 aug. 2007 → 14 aug. 2007 (NORNA-rapporter 84), s. 113-139.
 • EggEggert, Birgit (2009)Almuens fornavne omkring år 1800, i Landbohistorisk Tidsskrift, vol.1, s. 89-125.
 • Eggert, Birgit, 2016: "Djalmar", Månedens Navn på navn.ku.dk
 • Kællerød, Lars-Jakob Harding (2017) "Det danske mellemnavn: et spørgsmål om identitet? Betragtninger over brugen af mellemnavne i Danmark i 1800-tallet", i Unni-Päivä Leino et al (reds.)Namn och identitet. Rapport från NORNA 46:e symposium, 21-23. oktober 2015 på Tammerfors Universitet.

 • Kællerød, Lars-Jakob Harding (2017) "Valg af mellemnavne som kilde til forståelse af identifikationsbehov i 1800-tallet" i Schmidt, Tom & Særheim, Inge (reds) Namn som kjelder. Rapport fra den 16. nordiske namneforskarkongressen, 8.-11. juni 2016 på Kleppe.

 • Kællerød, Lars-Jakob Harding, (ongoing) "Mellemnavne i Danmark i 1800-tallet", Ph.d. projekt, Navnforskingafdeling, Københavns Universitet. Læs mere her.
 • Kællerød, L-J H & Revuelta-Eugercios, B. (ongoing) “Who got a middlename? Exploring the usage of middle names in Denmark in the late 19th century through census data”.
 • Eggert, Birgit (2016) "Danmarks gamle Personnavne - En milepæl i dansk personnavneforskning: I anledning af 80-året" i Danske Studier, s. 60-83.
 • Eggert, Birgit og Peder Dam, "Folketællingerne fortæller om navne." Københavns Universitet