Dansk Data Arkiv

Søg efter person - Avanceret søgning områdevalg

Resultatet vises nederst på denne side.

Bopælsoplysninger:

Personoplysninger:

Du kan søge i et interval: Ctrl+1.år efterfulgt af Ctrl+ 2. år. Eller i en årgang ved at klikke på 1 årstal.

 

Søgetips

Klik på overskrifterne herunder og få hjælp til din søgning

Generelt om søgningen
Der skal altid udfyldes mindst tre tegn i navnefeltet.
KIPnr kan erstatte sogn, herred og år
Visning af herreder og sogne
Når du har valgt et amt, vises felterne for herred og sogn. Der vises kun betegnelser for steder, der er indtastet.
Usikker på stavemåde?
Du kan søge med præcis stavemåde eller du kan anvende 'joker' tegn, En _ erstatter et tegn og en % erstatter flere tegn.
Søgning på beregnet alder eller fødeår
Alle de poster, hvor det har været muligt, er tilføjet et søgefelt for alder, der kan være den direkte afskrift fra kilden, alderen rettet for slåfejl og lignende eller en alder beregnet ud fra fødeår. Alle aldre under et år er angivet som 0.5. De tilrettede aldre anvendes ved søgning på alder. I resultatet vises den indtastede alder. Fødeår er beregnet ud fra den tilrettede alder. Der er derfor mulighed for at søge på hhv. intervaller for alder og fødeår, men også præcis alder eller fødeår
Søgning efter personer med varierende navne
Personer med stor variation i deres navn kan søges ved at angive et navneforslag i det første navnefelt og et andet navneforslag i det andet felt. Du kan vælge om begge navne skal indgå i en persons navn ved at vælge 'og' eller bare det ene af dem ved at vælge 'eller'.
Har du fundet en fejl?
Hvis du finder fejl i en indtastning, der er læst korrektur på, kan du udfylde et fejlmeldingsskema.
Fejl bliver ikke rettet med det samme, men alle jeres indberetninger bliver gemt og vil blive brugt.