Dansk Data Arkiv

Norske præmiemodtagere  Søg efter person

Resultatet vises nederst på denne side.

 

Søgetips

Klik på overskrifterne herunder og få hjælp til din søgning

Introduktion til præmiemodtagerdatabasen
Det er muligt at søge på personfornavn, -mellemnavn og –efternavn, stillingsbetegnelse, fylke, sogn og præmietype. Det vil være vanskeligt at søge på tildelingsbegrundelse, men muligt at søge på supplerende oplysninger, som er kildehenvisninger. Til disse bruges forskellige forkortelser
Forkortelser
A.C.E. : Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger (kan findes på Statsbiblioteket i Århus);
Tillæg til de Berl. Tidender: Tillæg til de Berlingske Tidender (kan finde på Statsbiblioteket i Århus);
LHS. Skrifter: Selskabet udsendte fra 1776-1804 en skriftrække, der nåede op på 7 bind, og fra 1808-1817 fortsatte skriftrækken under navnet Ny Samling; men den nåede kun op på 4 bind. Disse to rækker indeholdt for det første meddelelser om selskabets tildelte belønninger; men det dominerende var afhandlinger om landøkonomien og andre forhold, som man mente var af interesse. Mange af afhandlingerne, der var præmierede af selskabet, er illustreret (kan findes på Statsbiblioteket i Århus og på Erhvervsarkivet i Århus)