Dansk Data Arkiv

Søg i flere amter

Du kan søge i flere amter på en gang. Der kan forventes længere svartid ved valg af mange amter. Resultatet vises på nyt faneblad

Søg efter personen:

Som boede:

NB! Standard er: Alle år og skal IKKE vælges. Du kan søge i et interval: ctrl+1. år og ctrl +sidste år.

Søgetips

Klik på overskrifterne herunder og få hjælp til din søgning

Generelt om søgningen
Der skal altid udfyldes mindst tre tegn i navnefeltet.
KIPnr kan erstatte sogn, herred og år
Usikker på stavemåde?
Du kan søge med præcis stavemåde eller du kan anvende 'joker' tegn, En _ erstatter et tegn og en % erstatter flere tegn.
Søgning efter personer med varierende navne
Personer med stor variation i deres navn kan søges ved at angive et navneforslag i det første navnefelt og et andet navneforslag i det andet felt. Du kan vælge om begge navne skal indgå i en persons navn ved at vælge 'og' eller bare det ene af dem ved at vælge 'eller'.
Har du fundet en fejl?
Hvis du finder fejl i en indtastning, der er læst korrektur på, kan du udfylde et fejlmeldingsskema.
Fejl bliver ikke rettet med det samme, men alle jeres indberetninger bliver gemt og vil blive brugt.
Vælge flere amter
for at vælge flere amter: Tastekombinationen <Control+Amt> for hvert amt. Jo flere amter amter du vælger jo længere svartid og måske en risiko for 'time out'
Vælge interval eller enkelt år
Når du med tastekombinationen <Control + Mus> vælger 2 år, bliver der søgt i perioden fra det første år til det sidst valgte år. Hvis du kun klikker på et år, søges der kun i det år.Standard er 'alle år', og det skal ikke vælges
Søgning på beregnet alder eller fødeår
Næsten alle poster er tilføjet et søgefelt for alder, der kan være den direkte afskrift fra kilden, alderen rettet for slåfejl og lignende eller en alder beregnet ud fra fødeår. Aldre under et år er oftest angivet som 0.5. De tilrettede aldre anvendes ved søgning på alder. I resultatet vises den indtastede alder. Fødeår er beregnet ud fra den tilrettede alder. Der er derfor mulighed for at søge på hhv. intervaller for alder og fødeår, men også præcis alder eller fødeår.