Dansk Data Arkiv

Forskning i folketællingerne

De folketællinger, der er blevet indtastet færdigt, dvs. 1787 - 1850 og 1880 (og 1885) giver store muligheder for at opdage nye sider af den samlede danske befolkning. Resultaterne fra denne forskning præsenteres oftest på konferencer, hvor historikere og demografer deltager. Det betyder, at de personer, der har udført det store arbejde med at indtaste folketællinger har meget vanskeligt ved at få information om den forskning, der udføres. For at råde bod på det, vil der her blive givet nogle få eksempler, der kan give et indtryk af den igangværende forskning. Der vil være eksempler på både dansk og engelsk, da præsentationerne ofte er sket i udlandet

Folketællingerne fortæller om navne.

Indtastningerne af folketællingerne giver en genvej til beskrivelse af navnebrugen i Danmark i 1800-tallet

Forfattere: Birgit Eggert og Peder Dam, Københavns Universitet
Den danske befolkning i 1787 og 1801.

Analyser af befolkningen mht. aldersfordeling, erhverv og den geografiske fordeling.

Forfatter: Hans Jørgen Marker, DDA
Enkestanden i Danmark 1801

Undersøgelse af enker og enkemænds forhold i 1801

Forfatter: Nanna Floor Clausen, DDA
Undersøgelse af de ældres situation i 1787 og 1801

Hvordan klarede de sig, hvem boede de sammen

Forfatter: Nanna Floor Clausen, DDA
I DDA's tidsskrift Metode & Data, der udkommer en gang årligt, er der artikler om arbejdet med folketællingerne. I nr. 84 om færdiggørelsen af FT1801, nr. 89 om at udnytte FT1801, nr. 92 om arbejdet med at standardisere en færdigindtastet folketælling.  
Først når en hel årgang er indtastet er det muligt at lave en alderspyramide, der viser antal personer pr alderstrin. Før det kunne man kun lave aldersfordelinger pr. 5 - eller 10 år

Befolkningspyramide over Danmark 1787.

 
Befolkningspyramide over Danmark 1801  
Befolkningspyramide Danmark 2007. Bemærk forskellen til befolkningsfordelingerne i 1787 og 1801  
Ægteskabsmønstre og alder ved 1. ægteskab i 1801, 1845 og 1880. Fordelt på regioner og køn Forfattere: Nanna Floor Clausen og Hans Jørgen Marker