Dansk Data Arkiv

Sådan kan du bidrage!

Alle, der kan læse håndskrift og har adgang til en PC, kan deltage i projektet. Du skal henvende dig til Rigsarkivet, Odense og oplyse, hvilket sogn, du vil indtaste og hvilket folketællingsår eller kirkebog. Du får så tildelt et indtastningsnr og kan begynde din indtastning. Hvis du ikke vil afskrive men gerne hjælpe, er der stort behov for korrekturlæsere.

Hvilke kilder kan jeg indtaste?

De bedst egnede er folketællingerne og kirkebøgerne. De er lette at anvende, velstrukturerede og indeholder mange centrale oplysninger om enkeltpersoner som f.eks. navn, alder og erhverv.
NB! Du kan kun aflevere indtastninger fra kilder, der er fra før 1931! Den eneste undtagelse gælder kirkebøger med Døde/Begravelser. De kan fortsat indtastes, hvis de er ældre end 50 år.

Hvilket program skal jeg bruge?

Til folketællingerne  skal du benytte KIIP_FT. Kiip_ft18 til folketællinger i 1800-tallet og kiip_ft19 til tællinger fra 1900-tallet. Til kirkebøger anvendes programmet KIIP. De kan hentes gratis på Internettet eller udleveres fra Dansk Data Arkiv. Med disse programmer kan du hurtigt afskrive kilderne, og du får adgang til al nødvendig hjælp. Men du skal aflevere en kopi af det indtastede til projektet for at måtte bruge programmet

Hvordan skaffer jeg kilder?

De fleste af de kilder vi anvender i dette projekt kan du finde på ArkivalierOnline. Der kommer til stadighed flere scannede kilder, så vi kommer aldrig til at mangle kilder