Dansk Data Arkiv

Søg efter person - kirkebøger

Her kan du angive hvilken personrolle, du søger efter. Du kan søge i hele landet eller et enkelt amt. Husk at handling altid skal vælges

Personoplysninger:

 

Søgetips

Klik på overskrifterne herunder og få hjælp til din søgning

Generelt om søgningen
Der skal altid udfyldes mindst tre tegn i navnefeltet. Der søges i alle de navne der optræder ved den valgte begivenhed, dvs. hovedperson(-er) og forældre. Undtagen ved rollesøgningen, hvor du kan angive hvilken person du søger efter.
Visning af herreder og sogne
Når du har valgt et amt, vises felterne for herred og sogn. Der vises kun betegnelser for steder, der er indtastet.
Usikker på stavemåde?
Du kan søge med præcis stavemåde eller du kan anvende 'joker' tegn, En _ erstatter et tegn og en % erstatter flere tegn.
Søgning på år
Du kan søge på et bestemt år, hvilket er standard, men du også søge på en periode ved at skrive f.eks. 1850 og derpå vælge f.eks. 10 i feltet interval. Så søges der i perioden 1840 - 1860.
Har du fundet en fejl?
Hvis du finder fejl i en indtastning, der er læst korrektur på, kan du udfylde et fejlmeldingsskema.
Fejl bliver ikke rettet med det samme, men alle jeres indberetninger bliver gemt og vil blive brugt.