Dansk Data Arkiv

Database over Dannebrogsmænd

I 1903 foranstaltede Oberstlieutenant H. F. Grandjean udgivet et PERSONALHISTORISK FESTSKRIFT, »De Kgl. Danske Ridderordener«, i anledning af Kong Christian IX s 40 års regeringsjubilæum. Samlet omhandler festskriftet 4964 portrætter og biografiske noter.

Her har vi valgt at uddrage hovedværkets 1991 Danebrogsmænd, samt hhv. 340 og 168 Dannebrogsmænd fra supplements af 1906 og 1908. Materialet er bearbejdet til et søgbart index for Festskriftet, der er offentligt tilgængelig forskellige steder, bla. på Det Kongelige Bibliotek og Rigsarkivets Læsesale.

Værkets portrætter er udeladt, men de biografiske noter er medtaget i fuld udstrækning

Dannebrogsmænd