Dansk Data Arkiv

Kirkebøger

En kirkebog er en protokol med oplysninger om de kirkelige handlinger i et sogn. I denne database kan du søge i indtastede kirkebøger fordelt på handlinger. Kirkebøgerne indeholder information om mange personer i hver post, derfor tilbydes du mulighed for at vælge hvilken rolle eller type person, du leder efter. I 1646 blev det påbudt præsterne at registrere døbte, trolovede/viede og døde i sognet. Men det er langt fra i alle sogne, at der findes kirkebøger fra 1600-tallet.
Før 1814 blev kirkebøgerne ikke ført på skemaer. Nogle præster skrev de kirkelige handlinger ind i en slags hjemmelavede skemaer, mens andre skrev dem ind kronologisk.
Efter 1814 blev registreringerne mere systematisk med fortrykte skemaer, og der blev ført to eksemplarer af kirkebogen: en hovedministerialbog og en kontraministerialbog. Hovedministerialbogen blev ført af præsten, mens det var degnen der førte kontraministerialbogen.

Indtastningsprojektet (KIP)

Arbejdet med at indtaste kilderne foretages af frivillige. Vi har samlet informationen vedrørende dette projekt på en side, der kan give dig en oversigt over fremgang og over hvilke steder og årgange, der er indtastet. Vi indbyder alle til at deltage. Du kan læse mere på siden: Deltag

Opdateret 19. oktober 2022