Dansk Data Arkiv

Oversigter over reservationer og søgbare afleveringer

Hvad kan du søge i

I denne oversigt kan du se, hvilke folketællinger, du kan søge i. Der vil altid være en forskel mellem det du kan søge i og det der er reserveret, fordi det tager tid at indtaste en folketælling. Vi bestræber os på at opdatere databsen ugentligt. Datoen angiver hvornår en database sidst er blevet opdateret.
Du kan se hvilke kirkebøger du kan søge i på siderne for kirkebøger

Hvad er reserveret eller afleveret

En af de vigtige opgaver i KildeIndtastningsProjektet (KIP) er at undgå, at flere indtaster den samme kilde. Vi sørger derfor for at reservere kilden med det samme vi bliver kontaktet af en indtaster. I denne oversigt kan du både se, hvad der er ved at blive indtastet, det der er reserveret, og hvad der allerede er afleveret. Denne oversigt gælder for alle kildetyper, derfor har du mulighed for at vælge kildetype.