Dansk Data Arkiv

Hjælp ved søgning

Generelt om søgningen

Der skal altid udfyldes mindst tre tegn i navnefeltet.
KIPnr kan erstatte sogn, herred og år
Vær opmærksom på, at det ved førstegangs søgning er bedst kun at så lidt som muligt. Amt skal altid udfyldes og navn skal udfyldes med mindst tre tegn incl 'jokertegn'. Ved mange hits kan du begynde at tilføje flere kriterier

Visning af herreder og sogne

Når du har valgt et amt, vises felterne for herred og sogn. Der vises kun betegnelser for steder, der er indtastet.
Hvis du er usikker på, hvilket amt et sogn hører til, kan du se det på dette kort over amter og sogne

Usikker på stavemåde?

Du kan søge med præcis stavemåde eller du kan anvende 'joker' tegn, En _ erstatter et tegn og en % erstatter flere tegn. Som standard er der automatisk tilføjet et % først og sidst ved navnesøgning. Det betyder, at søgning på 'ristian' vil lede efter både 'Christian' og 'Kristian'
Du kan bruge begge tegn samtidig i et ord afhængig af det du søger. F.eks: He%en_ Kan være Helene, Hellena, Helena m.fl.

Søgning på beregnet alder eller fødeår

De fleste poster er tilføjet et søgefelt for alder, der kan være den direkte afskrift fra kilden, alderen rettet for slåfejl og lignende eller en alder beregnet ud fra fødeår. Alle aldre under et år er angivet som 0.5 eller 0. De tilrettede aldre anvendes ved søgning på alder. I resultatet vises den indtastede alder. Fødeår er beregnet ud fra den tilrettede alder. Der er derfor mulighed for at søge på hhv. intervaller for alder og fødeår, men også præcis alder eller fødeår.

Forskellig visning af resultater

Brug de to felter for sortering for at få vist resultaterne i en ny orden. Som standard sorteres der først på Navn, men vælg 'FTår' og derpå Navn, når du vil have data vist kronologisk i navneorden

Oversigt over hvad der er indtastet

Der findes flere oversigter over, hvad der er indtastet og hvad der er på vej. Det hele er samlet under overskriften 'Information' på menubælken. Du kan se både hvilke årgange, der er indtastet helt og hvor langt de andre årgange er kommet på Hvor meget er indtastet og hvad du kan søge i. Der kommer konstant flere indtastninger til, men der mangler stadig meget. Ikke mindst i takt med at nyere og større årgange bliver scannet.

Mangler du en indtastning?

Der er meget at indtaste og alle bidrag er velkomne. Læs mere på vores side om, hvordan du kan deltage og bidrage til at gøre projektet endnu bedre.

Har du fundet en fejl?

Hvis du finder fejl i en indtastning, der er læst korrektur på, kan du udfylde et fejlmeldingsskema.
Fejl bliver ikke rettet med det samme, men alle jeres indberetninger bliver gemt og vil blive brugt. Vi opdaterer jævnligt eksisterende indtastninger med nye, rettede indtastninger. Det er dog ingen garanti for, at alt derefter er fejlfrit.