Dansk Data Arkiv


Dokumentation til indtastningen - D8239

Præstø amt, Baarse herred, Mern, Folketællingen 1855


Denne indtastning er foretaget af: Lis Birgit Jensen
Korrekturlæst: Nej
Antal poster: 1208
Indtastningen er foretaget således:
Påbegyndt: 9/27/2015 Afsluttet: 9/27/2015 Rettet: 12/29/1899
Forlæg: Arkivalieronline Som befinder sig: Arkivalieronline
Kommentarer:
Unge og gl. ved navn er tastet efter navnet. Et eler andet sted efter side 143 erder en tællefejl - men den er ikke fundet. Lister er gennemgået flere gange indtil side 146. samlet antal indtastede poste er 1199 - måske er der en fejltællinge ellers også mnagl