Dansk Data Arkiv


Dokumentation til indtastningen - C6193

København amt, Smørum herred, Herstedvester, Folketællingen 1850


Denne indtastning er foretaget af: Arne Alexandersen
Korrekturlæst: Nej
Antal poster: 906
Indtastningen er foretaget således:
Påbegyndt: 2/6/2006 Afsluttet: 3/7/2006 Rettet: 3/7/2006
Forlæg: FKT 1850 bd. 86 Som befinder sig: kopi lånt af DDA
Kommentarer:
FT består af siderne 91-114, hvoraf side 114 er blank, og på side 113 er anført "Summa 174 Famil. 906 Personer. Summa 2 har Forstanden berøvede fra et senere Tidspunkt (end fødslen) og 1 er Døvstum. (Af de 906 er) "Deraf fraværende som indkaldt til Krigstjenesten 19. Herstedvester Skole i Februar, Thorstensen, Skolelærer, Kirkesanger og Danebrogsmand".