Dansk Data Arkiv


Dokumentation til indtastningen - C3084

Præstø amt, Baarse herred, Kalvehave, Folketællingen 1890


Denne indtastning er foretaget af: Lis Birgit Jensen
Korrekturlæst: Ja
Antal poster: 2792
Indtastningen er foretaget således:
Påbegyndt: 2/27/2002 Afsluttet: 3/16/2002 Rettet: 8/30/2010
Forlæg: Mikrokort FT-1880 nr. 7060-7066 Som befinder sig: Dansk Data Arkiv
Kommentarer:
Et rodet foretagende derfor følgende definition af Mikrofiche: Kort nr. 7060 - 7066 Ialt 7 stk. Kort 7060 : Indeholder Liste 3 - 19 - 2 - 1 - 15 - 16 - 30 - 31 Kort 7061 : Indeholder Liste 33 - 34 -28 -24 - 23 - 22 - 21 Kort 7062 : Indeholder Liste 44 - 43 -14 -13 -11 -12 - 25 Kort 7063 : Indeholder Liste 7 - 6 - 27 - 26 - 10 - 39 - 45 - 32 Kort 7064 : Indeholder Liste 5 - 4 - 42 - 36 - 38 - 37 - 9 - 8 Kort 7065 : Indeholder Liste 20 - 17 - 18 - 41 - 35 - 40 - 47 - 46 Kort 7066 : Indeholder Liste 29 Liste 1: 2 gaarde - 11 huse. - 72 Personer. 17 familier. Blad 3 er Utydeligt i starten og flere andre steder. Liste 2: 6 gaarde - 7 huse - 75 personer Liste 3: 1 Gaard - 6 Huse - 75 personer Liste 4: 2 Gaarde - 16 Huse - 74 personer Liste 5: 5 Gaarde - 9 huse - 67 personer Liste 6: 2 gaarde - 12 Huse - 72 personer Liste 7: 22 Huse - 75 personer Liste 8: 1 gaarde - 6 huse - 32 personer Liste 9: 7 gaarde - 8 Parcelsteder - 75 personer. På det første Blad med personer er der i Margenen anført tallene 1, 2 og 3 på de næste kort er de anført så svagt at det er ulæseligt. Liste 10: 11 Huse - 45 personer Liste 11: 3 gaarde - 13 huse - 74 personer Liste 12: 2 Gaarde - 13 Huse - 73 Personer Liste 13: 1 gaard - 7 Huse - 39 personer Liste 14: 4 gaarde - 7 Huse - 72 personer Liste 15: 6 gaarde - 11 huse - 76 Personer - Dateret den 2. februar 1890 Liste 16: 1 gaarde - 6 Huse - 29 personer - Dateret den 2. februar 1890 Liste 17: 2 gaarde - 6 huse - - Dateret den 2. februar 1890 Liste 18. 4 gaarde - 6 huse - 61 personer Liste 19: 4 huse - 26 personer Liste 20: 8 gaarde - 12 Huse - 73 Personer Liste 21: 1 gaarde - 7 Huse - 71 Personer Liste 22: 6 gaarde - 9 Huse - 74 personer. Der er anført en forkert talmængde under personens Løbenummer, som er strget over hele vejen på kortene Liste 23: 1 gaarde - 15 Huse - 73 personer Der er anført en forkert talmængde under personens Løbenummer, som er strget over hele vejen på kortene Liste 24: 1 Hus - 5 Personer Der er anført en forkert talmængde under personens Løbenummer, som er streget over hele vejen på kortene. Liste 25: 3 Gaarde - 23 Huse - 127 personer. !!! Vær Opmærksom på at der er en tællefejl på Blad 4 ( 78 er angivet 2 gange. Dette står også Anført på blad 5 ) Liste 26: 1 Gaarde - 17 Huse - 75 personer. Ved alder står der Aar ved alle, dette er udeladt i indtasningen. i denne tælling er der ikke anført Civilstand for børn, derfor er det også udeladt ved indtastningen. denne Liste er lidt utydelig. Liste 27: 1 gaarde - 7 Huse - 40 personer. Det første blad er utydeligt. Der er anført en forkert talmængde under personens Løbenummer, som er streget over hele vejen på kortene. Liste 28: 3 gaarde - 13 huse - 76 personer. Liste 29: 2 Gaarde - 15 Huse - 74 personer Liste 30: 7 gaarde - 10 Huse - 76 personer Dateret Den 2. August 1890 Liste 31: 1 Gaarde - 6 Huse - 38 personer Liste 32: 3 Gaarde - 21 personer. Listen er meget utydelig Liste 33: 8 Huse - 37 personer Liste 34: 18 Huse - 75 personer Liste 35: 1 gaarde - 7 Huse - 28 personer Liste 36: 2 Gaarde - 14 Huse - 60 personer. Nogle steder er kort utydeligt. Liste 37: 5 Gaarde - 10 Huse - 61 personer. Nogle steder er kort utydeligt. Liste 38: 2 Gaarde - 14 Huse - 36 personer. Nogle steder er kort utydeligt. Liste 39: 1 Gaarde - 6 Huse - 77 Personer. På denne liste er der brugt do i familiers fulde navn. dette er opløst til nærmeste ovennævnte navn (som regel husfaders). Listen er af og til utydelig at læse, og skriften er periodisk gnidret. Liste 40: 17 Huse - 77 personer - På alle blade er der sat " i alle felter med handicaps. Dette er ophævet til ingenting (tomt felt). Liste 41: 16 Huse - 70 personer - På blad 1 er der sat " i alle felter med handicaps. Dette er ophævet til ingenting (tomt felt). Liste 42: 1 gaard - 25 personer. Ikke dateret Liste. Liste 43: 3 Gaarde - 11 huse - 71 personer. Dateret den 2. februar 1890. For de børn der er under 1 Aar har Folketællingsføreren ikke husket at tilbagedatere årstallet. Derfor har jeg i kommentaren skrevet at barnet iflg. kilden ikke er født. Liste 44: 1 Gaarde - 6 huse - 34 personer- Listen er dateret den 2. februar 1890. For de børn der er under 1 Aar har Folketællingsføreren ikke husket at tilbagedatere årstallet. Derfor har jeg i kommentaren skrevet at barnet iflg. kilden ikke er født. Liste 45: 1 gaarde - 12 Huse - 75 personer. Listen er dateret den 2.Februar 1890 Liste 46: 3 gaarde - 13 Huse - 74 personer . Listen er dateret den 2. februar 1890. Liste 47: 1 gaard - 7 Huse - 29 personer - . Listen er dateret den 2. februar 1890. denne Liste er skrevet meget sjusket og kan være svær at læse, på viise steder er tingene gnidret for meget sammen. Ved Flere Familier i samme hus betegnes de fam. + nr. Under trossamfund har jeg tydet tegnene " - di - Dito som værende det der stod i nærmeste overordnede felt.