Dansk Data Arkiv


Dokumentation til indtastningen - C1621

Holbæk amt, Skippinge herred, Bjergsted, Folketællingen 1787


Denne indtastning er foretaget af: Claus Christiansen
Korrekturlæst: Ja
Antal poster: 277
Indtastningen er foretaget således:
Påbegyndt: 12/8/2001 Afsluttet: 12/9/2001 Rettet: 3/7/2002
Forlæg: Xerox kopibog FKT 1787 Bind 53 Som befinder sig: Dansk Data Arkiv
Kommentarer:
Afskrivningen er foretaget som nøjagtig afskrift. De steder hvor der er anvendt kendte forkortelser er den fulde ordlyd skrevet i parentes efter ordet. Indskrivingen veksler mellme anvendelsen af store og små begyndelsesbogstaver for de samme ord. Igennem hele indskrivningen er alle mandkøn understreget. På side 131 er foretaget en sammenlægningsfejl idet siden er angivet til at indeholde 32 personer, i modsætning til det rigtige antal, som er 34. Sammentællingen har dog ingen betydning for den samlede sammentælling. Tællingen omfatter i alt 277 personer. Disse fordeler sig med: Bjergsted Bye og Bjergsted 210, Snuderup 36, Scharsholm 2, Gryde Mølle 9, Dauerup 10 samt Astrup 10. På tællingens sidste side er opført: 'Tilsammen i Biergsted Sogn = 277. Summa Summ: i Bregninge og Biergsted Sogne 1131 Personer. Bregninge Præstegaard den 31ste July 1787. ???? [underskrift] Schandrup.'