Dansk Data Arkiv


Dokumentation til indtastningen - C0770

Vejle amt, Brusk herred, Kolding Købstad, Folketællingen 1850


Denne indtastning er foretaget af: Jørgen B. Damgaard
Korrekturlæst: Ja
Antal poster: 2869
Indtastningen er foretaget således:
Påbegyndt: 1/23/2001 Afsluttet: 6/12/2001 Rettet: 5/1/2009
Forlæg: FKT Kolding 1850 bind 5 (40) side 1-86 Som befinder sig: Dansk Data Arkiv
Kommentarer:
Alle husstande er indført med fortløbende husstandsnummer. I kilden mangler mange børn efternavn. Figurerer de påg. børn i FT 1840 er efternavn tilføjet i []. For øvrige efternavnløse børn er husfaders efternavn tilføjet i []. Jeg har selv udført korrekturlæsninger assisteret af medarbejdere ved Lokalhistorisk Arkiv i Værløse.