Dansk Data Arkiv


Dokumentation til indtastningen - C0559

Holbæk amt, Merløse herred, Tersløse, Folketællingen 1787


Denne indtastning er foretaget af: Claus Christiansen
Korrekturlæst: Ja
Antal poster: 519
Indtastningen er foretaget således:
Påbegyndt: 1/3/2001 Afsluttet: 3/3/2001 Rettet: 3/3/2001
Forlæg: Mikrokort No. 331, FT-1787 Holbæk amt, Merløse Herred Som befinder sig: Rigsarkivet
Kommentarer:
Tællingen omfatter ialt 519 personer. Disse fordeler sig med: Tersløse Gaard 30 personer, Tersløse Bye 250, Attrup Bye 64, Brandstrup Bye 95 og Casholt Bye med 80 personer. Indskriveren har igennem meget af tællingen undladt at anvende store bogstaver ved navneord. Ordet søster er konsekvent stavet syster. På side 181 er der efter familie no. 20 skrevet huusfolk for at indikere, at her slutter gaardfamilierne og husfamilierne starter. På sidste side (191) der efter en sammentælling anført: "Tilsammen i Tersløse Sogn 519 personer". Det fremgår iøvrigt af sammentællingen at ud af de 519 personer er de 262 mandkøn mens de resterende 257 er kvindekøn.