Dansk Data Arkiv


Dokumentation til indtastningen - B8805

Maribo amt, Falsters Nørre herred, Brarup, Folketællingen 1801


Denne indtastning er foretaget af: Michael Niby
Korrekturlæst: Nej
Antal poster: 511
Indtastningen er foretaget således:
Påbegyndt: 8/28/2000 Afsluttet: 8/28/2000 Rettet: 8/28/2000
Forlæg: FKT 1801 bind 69 Som befinder sig: DDA
Kommentarer:
"Saaledes rigtig at naar forfattet er modtaget" "Kippinge 22 Martis 1801" "pr:" Underskrift "AVolchersen" "Modtaget og giennemlæst den 2den Marts og tro-er sig næppe, at deri ud vil findes nogen væsentlig feil. Gunslev. at supea. 1801" Underskrift "Bleihos HerredsrProvst" "Giennemseet. de befundne mangler æsket befundet og tilført og nu rigtig befundne" "Nyekiøbings Amts Contoir D 25 Julii 1801" "Paa hr kamissærre og Amtsmand D.E.Calmehe Vegne som fuldmægtig" Underskrift DECalmaha".