Dansk Data Arkiv


Dokumentation til indtastningen - B8720

København amt, Sokkelund herred, Lyngby, Folketællingen 1801


Denne indtastning er foretaget af: Fredi Paludan Bentsen
Korrekturlæst: Ja
Antal poster: 1984
Indtastningen er foretaget således:
Påbegyndt: 9/4/2000 Afsluttet: 9/12/2000 Rettet: 5/4/2005
Forlæg: Rigsarkivets mikrokort nr. 395 - 396, side 1-96 Som befinder sig: DDA
Kommentarer:
Tællingen består af 1984 personer ( 974 K - 1010 M ) Navnefeltet er afskrevet som læst (ved tvivl er bemærkning gjort i kommentarfelt), dog er anvendt "ø" for "ö" og endelsen "-datter" og "-sen" skrevet fuldt ud. Streg over n eller m tolket som nn og mm. Indhold i andre felter er normaliseret til nudansk. Flertalsformerne Børn/Sønner/Døtre/Forældre er normaliseret til entalsformerne barn/søn/datter/far/mor Lyngby husstand nr. 46 ikke anvendt, Virum hustand nr. 26 anvendt 2 gange, disse benævnt 26A og 26B.