Dansk Data Arkiv


Dokumentation til indtastningen - B7870

Præstø amt, Mønbo herred, Bogø, Folketællingen 1787


Denne indtastning er foretaget af: Finn Folkmann
Korrekturlæst: Nej
Antal poster: 520
Indtastningen er foretaget således:
Påbegyndt: 5/2/2000 Afsluttet: 5/9/2000 Rettet:
Forlæg: Som befinder sig:
Kommentarer:
"Optegnelse paa Folketallet i Bogøe Sogn under Møens Amt, saaledes som det befandtes at være den 1 ste Julii 1787, tilligemed Forklaring om enhver Persons Stand, Embede og Nærings-Vei, med videre." er ført på 12 sider med trykte numre 227 - 238 med stednavne og (familiernes antal, personernes antal): Gamlebye (87, 427), Nybye (19, 77) og Farøe (2, 16). Ialt er der 520 personer. For hvert af de tre stednavne benyttes et familienummer startende med 1. Men der er ikke angivet huse - og nogle familier bor klart som "Inderste" eller "har Undertægt" (aftægt) hos andre, uden at det klart er angivet hos hvem. "Nybye" er i kilden også skrevet "Nyebye". Erhverv "Gaardbeb." og "Gaardb." er skrevet ud som Gaardbeboer. Kvinders efternavne "Jens Dr" og lignende skrives systematisk Jensdatter. Betegnelser i flertal, fx "Børn" benyttes til at sammenfatte efter hinanden stående personer. Ved gentagelsestegn ("-", "Ligeledes") er det ovenstående gentaget. Under erhverv er der mange angivelser af folks skavanker, fx "Halt", "Vanfør", "har et Slag", "sengeliggende". Sidst er folketællingen underskrevet: "Bogøe den 13'de Augusty 1787 Wolf". Indtastet 2. - 6. maj 2000 af Finn Folkmann i Århus med arbejds telefon 89423793.