Dansk Data Arkiv


Dokumentation til indtastningen - B7603

Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg herred, Helsingør Købstad, Folketællingen 1855


Denne indtastning er foretaget af: Flemming Svendsen
Korrekturlæst: Nej
Antal poster: 9092
Indtastningen er foretaget således:
Påbegyndt: 1/3/2000 Afsluttet: 10/25/2001 Rettet:
Forlæg: Microfiche Som befinder sig: Dansk Data Arkiv Odense
Kommentarer:
Numrene i denne folketælling er brandforsikringsnumre, og må ikke forveksles med egentlige matrikelnumre. - Brandforsikringsnummer 336 på Strandgaden tilhørende Kjøbmand Marstrand: Ubeboet pakhuus. - Brandforsikringsnummer 560 forekommer 2 gange i denne Folketælling. Sandsynligvis en fejl fra protokolførerens side. Den ene serie med nummeret 560 ligger ved "Gaathaab glasværk" hvorfor dette er skrevet i denne indtastning. - Brandforsikringsnummer 86 c og d, er gasværket der er ubeboet. - Nr. 555 d, og 555 e, ere ubeboede. - Nr. 519 er ubeboet. - Brandforsikringsnummer 144: "Ingen i Byens Raadhuus" - Nr 130b: Ingen - Nr. 209: Ubeboet - No 193 og 194 i Brøndstrædet, Belfour, Ellah, Reinals & co: Ingen.