Dansk Data Arkiv


Dokumentation til indtastningen - B2816

Vejle amt, Brusk herred, Kolding Købstad, Folketællingen 1801


Denne indtastning er foretaget af: Jørgen B. Damgaard
Korrekturlæst: Ja
Antal poster: 1673
Indtastningen er foretaget således:
Påbegyndt: 10/17/2000 Afsluttet: 12/20/2000 Rettet: 10/7/2002
Forlæg: Kopisæt af FT1801, Colding Kiøbstad Som befinder sig: DDA, Odense
Kommentarer:
Generel bemærkning til denne folketælling: På side 69 er anført følgende adresser uden beboere: Slotsgrunden 260, 261, 262, Kirken og 263. Desuden følgende bemærkning: Optegnede derudi boende af Sognepræsten.