Dansk Data Arkiv


Dokumentation til indtastningen - B2415

Præstø amt, Mønbo herred, Fanefjord, Folketællingen 1787


Denne indtastning er foretaget af: Finn Folkmann
Korrekturlæst: Nej
Antal poster: 1198
Indtastningen er foretaget således:
Påbegyndt: 10/26/2000 Afsluttet: 11/12/2000 Rettet:
Forlæg: Folketælling 1787 bind 72, Rentekammeret 3531.72 Xeroxkopi Som befinder sig: Dansk Data Arkiv, Odense
Kommentarer:
"Optegnelse paa Folketallet i Phanefiord Sogn under Møens Amt, saaledes som det befandtes at være den 1ste Julii 1787" er ført på 39 sider med trykte numre 311 - 349. Stederne bringes i rækkefølgen Wollerup (4, 23), Koxebye (8, 48), Wollerup (24, 131), Dame (48, 262), Aschebye (18, 107), Thostenes (15, 108), Bredemad (10, 60), Windebec (20, 125), Haarbøl (44, 267), Møllen (2, 11), Leerbec (7, 42) og Grønsund Færgegaard (2, 14). I parentes er angivet antal (familier, personer). Ialt er der i sognet 1198. Listen er ikke så omhyggeligt skrevet som de fleste andre sogne, hverken med hensyn til skriften eller oplysningerne. Fx står ofte kun et fornavn og angivelse af familierelationer mangler ofte, fx for aftægtsfolk. Der skrives tienist og Hosbond, også hvor kilden måtte have "tieniste" eller "Hosbonde". Kilden benytter ofte følgende navne: "Anna ", "Margrete", "Sissel", "Sidsel", "Sisse", "Per", "Cristen", "Cristian" og "Cristopher". Endelig anvender kilden ofte æ, fx i "Ænke", "Ænkemand" og "Dræng". For "Søn" eller "Datter" under stilling er ved flere ægteskaber for forældrene supplerende skrevet under civilstand "af 2. Ægteskab", "med 1. Mand" og lignende (med et ret varieret ordvalg), som ved indtastningen er sammenfattet under stilling i husstanden. "Gift" eller "Gifte" er skrevet ud som Giftermaal. "tienist" er i kilden ofte videreført ved gentagelses-streger, fx som "- Karl". Kildens "GaardMand" og "HuusMand" er indtastet som Gaardmand og Huusmand. Mandsnavne er understreget og for hver side er optalt antal mænd og kvinder, med ialt "560 M 638 Q er 1198 P". Køn er tilføjet ved indtastningen. For mænd mellem 21 og 28 år er deres alder understreget. Der sluttes "Summa Sumarum 1197 alt for anførte til første Julij - Wollerup d. 27de Augusti 1787 A Fibiger" med en sum, der er en for lav. Indtastet 26. - 31. oktober 2000 af Finn Folkmann i Århus med telefon 89423793.