Dansk Data Arkiv


Dokumentation til indtastningen - B1124

Odense amt, Odense herred, Odense Graabrødre Hospital, Folketællingen 1801


Denne indtastning er foretaget af: Børge Askholm
Korrekturlæst: Ja
Antal poster: 183
Indtastningen er foretaget således:
Påbegyndt: 9/23/1996 Afsluttet: 12/31/1899 Rettet: 12/31/1899
Forlæg: FT-1801, fotokopi Som befinder sig: DDA, Odense