Dansk Data Arkiv


Dokumentation til indtastningen - A4182

Aarhus amt, Hasle herred, Aarhus Købstad, Folketællingen 1840


Denne indtastning er foretaget af: Ole Düring
Korrekturlæst: Ja
Antal poster: 7144
Indtastningen er foretaget således:
Påbegyndt: 6/4/1997 Afsluttet: 10/30/1997 Rettet: 11/21/2006
Forlæg: Protokol FKT 1840 Bind 31 side 221-432 Som befinder sig: Landsarkivet for Nørrejylland