Dansk Data Arkiv


Dokumentation til indtastningen - A1672

Aalborg amt, Kær herred, Hammer, Folketællingen 1834


Denne indtastning er foretaget af: Mogens Marcussen
Korrekturlæst: Ja
Antal poster: 672
Indtastningen er foretaget således:
Påbegyndt: 6/7/1994 Afsluttet: 6/8/1994 Rettet: 9/20/2005
Forlæg: Film M 39062 Som befinder sig: Rigsarkivet og hos mig
Kommentarer:
Sognet omfatter 672 personer optalt på 3 lister. Grindsted by: Side 1-4. 146 pers. Birket, Møgelmose og Broen, som nu er udflyttet fra Grindsted, side 5-8. 146 personer. Vodskov by: Side 9-17. 394 personer. Listernes sider er ikke paginerede, hvorfor jeg har optalt sidetallene løbende. På gården 29, Ulrup, har kommissæren skrevet født foran samtlige personers efternavn - Ilum - Denne indførsel har jeg undladt i de tilfælde, hvor personen er barn og/eller ugift.