Dansk Data Arkiv


Dokumentation til indtastningen - A1662

Aalborg amt, Kær herred, Hammer, Folketællingen 1870


Denne indtastning er foretaget af: Mogens Marcussen
Korrekturlæst: Nej
Antal poster: 857
Indtastningen er foretaget således:
Påbegyndt: 2/26/1994 Afsluttet: 3/6/1994 Rettet: 12/31/1899
Forlæg: Film M 15098 Som befinder sig: Rigsarkiv og hos mig
Kommentarer:
Sognet omfatter 857 personer optalt i 2 distrikter på adskillige lister. 1: Grindsted distr. side 345-356. 397 personer. På side 346 var i margen skrevet:"Fra forandringen på løbenr. aflæst på 79 og frem, tæller fælles til listen fra præstegården." På side 348 anført 2 pers., hørende til fam. på side 345. Disse er sat ind på rette plads, henvisende til placering på listen. På side 355 er opført 3 personer, som henvises til familie 18 side 355. 2: Vodskov distr. side 359-382. 460 personer. Generelt: jeg har ført familienummer også, hvor det ikke er gjort i listen. Ved flere familier under samme familienr. har jeg vedføjet bogstav. Ved ufuldstændig fødesteds- angivelse har jeg i [klamme] indsat det manglende. Visse med j stavede navne er ændret til i f.eks. Kjerstine til Kirstine. Endelig har jeg i de tilfælde, hvor erhvervsrubrikken ikke er benyttet gentaget familiebetegnelsen, hvilket er sket for at tydeliggøre udskrift efter 2-siders programmet.