Dansk Data Arkiv

Baggrunden for projektet Faldne 1914 - 1918 med tilknytning til Sønderjylland

I maj 2012 indkaldte Landsarkivet for Sønderjylland og Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot en gruppe bestående af 15 slægtsforskere og ansatte, der havde udtrykt interesse for at medvirke til indsamling af data over faldne sønderjyder i 1. verdenskrig.

Arbejdsgruppen fik til opgave at indsamle oplysninger i kirkebøger, personregistre og mindesten i perioden 1914 til og med 1925. Dette skete på sogneniveau for at lette oversigten over materialet.
Indsamlingen blev takket være de meget flittige medlemmer af arbejdsgruppen afsluttet i efteråret 2012, hvorefter de indsamlede oplysningerne blev samlet i et stort regneark af projektlederen, der tilrettede oplysningerne og fjernede dubletter mm.
I november 2012 kunne den første udgave af listen offentliggøres på museets website. Denne første liste dannede baggrund for de nye mindetavler på Den sønderjyske Kirkegård, Braine, Frankrig, der blev genindviet den 15. juni 2013. Hvis en person ikke er opført på mindetavlerne, er det alene udtryk for, at oplysningerne om personen er fundet efter mindetavlerne i Braine var fremstillet.
Listen er siden blevet opdateret flere gange og omfatter juli 2014 i alt 6034 personer/navne, der er registeret i de undersøgte kilder og derfor har en tilknytning til Sønderjylland. Senest er listen opdateret juli 2014 og overført til Dansk Data Arkiv, der har omdannet listen til en søgbar database.
Kontakt:
Spørgsmål til projektet, indsamlingen, supplerende oplysninger og/eller rettelser og tilføjelser mm. kan sendes til projektleder Hanne C. Christensen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot på mail: Hanne2@museum-sonderjylland.dk
Se også museets website (link: http://www.museum-sonderjylland.dk/sonderborg.html ) for evt. nyere opdateringer af listen.