Dansk Data Arkiv


Documentation of the source entry - D2747

København county, Smørum parish, Herstedvester, census year 1916


This entry is done by: Martin Henriksen
Proof reading done by: Ingelise Jacobsen
Number of records: 1747
The entry has been done like this:
Begun: 5/26/2008 Ended: 9/10/2008 Corrected: 9/10/2008
Source: Kort 11974 - 11977
Source Location: Lokalhistorisk Samling Albertslund
Comments:
Indtastet efter de anførte mikrokortnumre. Det bemærkes, at skemanumrene ikke er fortløbende. Vedr. fangerne på statsfængslet, må bemærkes at deres hjemkommune er anført i feltet midletidigt ophold. Endvidere var fangernes fødselsata svært læselige (lille skrift, med fede tal). Fejllæsninger kan kun beklages. Tak til Albertslund Lokalhistoriske for lån af materiale og udstyr.