Dansk Data Arkiv


Documentation of the source entry - C7181

Hjørring county, Læsø parish, Byrum, census year 1870


This entry is done by: Metty Isidor
Proof reading done by:
Number of records: 881
The entry has been done like this:
Begun: 1/7/2004 Ended: 1/15/2004 Corrected: 1/15/2004
Source: Mikrokort 2950 og 2951
Source Location: hos indtaster
Comments:
Hvor der i folketællingen er anført "do", "dito", "ligeledes" eller som fødested "her i Sognet" er de ikke angivet, men forkortelserne er opløste, så posten for den enkelte person kan forstås selvstændigt. I "fraværslister" er nogle opførte personer blevet streget, måske fordi de med fravær på f.eks. 8 år ikke mere betragtes som fraværende, men reelt væk. Ved indtastning er disse ikke medtaget. Der er dermed overensstemmelse med listeførernes opgjorte antal fraværende.