Dansk Data Arkiv


Documentation of the source entry - C5802

Odense county, Vends parish, Rørup, census year 1870


This entry is done by: Ejvind Vestergaard
Proof reading done by: Hanne Nina Vestergaard
Number of records: 856
The entry has been done like this:
Begun: 5/22/2003 Ended: 7/1/2003 Corrected: 7/13/2003
Source: Mikrokort indkøbt fra DDA Filmcentret i Viborg.
Source Location: Hos indtasteren
Comments:
Intet særligt at bemærke.