Dansk Data Arkiv


Documentation of the source entry - A5031

København county, København (Staden) parish, Nørre Kvarter, census year 1801


This entry is done by: Arne Julin
Proof reading done by:
Number of records: 7051
The entry has been done like this:
Begun: Ended: 12/31/1899 Corrected: 12/31/1899
Source: -
Source Location: -
Comments:
Denne del af folketællingen omfatter Nørre Kvarter. Materialet er konverteret til tekstformat af Poul Steen. Konvertering fra tekst til KIP af H.J.Marker, DDA. Navneregisteret til folketællingen 1801 for København er trykt af Landsarkivet for Sjælland m.m. og findes på læsesalen der og på læsesalen på Stadsarkivet for København. Følgende er ordret afskrift af forordet til den trykte udgave: Registret er opbygget som følger: --------------------------------- Navneregisteret har 7 kolonner ("felter" i database-sprog), nemlig dels 5 oplysninger om personen: Efternavn, Fornavn, År, Stand, Anmærkning, dels 2 henvisninger: Kvt. og Matr. EFTERNAVN: Udskriftens orden er alfabetisk efer feltet "Efternavn", så pas på: det efternavn, der er valgt ved indtastningen, er ALTID DET SIDSTE NAVN, uanset om det er et navn på -sen eller et slægtsnavn, dvs foregående slægtsnavn bliver så blot et mellemnavn og står i feltet "Fornavn". Hvis en person i folketællingen helt mangler efternavn, er der ved indtastningen om muligt lånt et efternavn fra familiemedlemmer i smame husstand: KONSTRUERET EFTERNAVN er i så fald angivet med enten "*" eller "#" (desværre brugt i flæng). De personer, som ikke har kunnet skaffes et sådant konstrueret efternavn, skal søges undervejs i den alfabetiske rækkefølge under "INGEN NAVN" (side 628-670), ikke forrest inden bogstav A, hvor de ville have stået, hvis man ved indtastningen havde ladet feltet tomt. FORNAVNE: Foruden egentlige fornavne kan her mødes "mellemnavne" (både navne på -sen og navne, der kunne være slægtsnavne), jævnfør ovenfor under "Efternavn". ÅR: Personernes alder i folketællinegn skal principielt være alderen på det officielle tællings-tidspunkt (1. februar 1801), angivet med det "løbende" år, ikke som idag det sidst fyldte år. Etnyfødt barns alder er altså 1 år (barnet går i sit 1. år). Ved EDB-indtastningen er personer på eller over 100 år alle sat til 99 år. STAND: Under stand er brugt betegnelserne "E" = Enke, "G" = Gift, samt "sep" = Separeret. "G2" = Gift for 2. gang", "E2" = enke(mand) for 2. gang. ANMÆRKNING: Vedrører normalt enten erhverv eller familieforhold. "Tj" angiver tjeneste-forhold, "g" = Gift med, "Fader" er ofte angivet for børns vedkommende (samme efternavn, samme adresse). KVT: Der henvises til kvartér og matrikel-nummer (for hof og militær dog til etat og lokalitet), dvs. folketællingens egen inddeling følges. Registret kan derfor benyttes sammen med alle kopi-former (rullefilm, xeroxkopier eller filmkort), uafhængigt af eventuel side-nummerering. Forkortelserne, derkan mødes i dette felt, findes på indledningens side B sammen med et kort over kvartér-inddelingen. Her gengives forkortelserne: HOF = Hof-etaten Bind 1 MIL = Militær-etaten - 1-3 UCHR = Udenfor Amagerport CHR = Christianshavns kvartér - 4-5 FRI = Frimands kvartér - 6 KLÆ = Klædebo kvartér - 7 KØB = Købmager kvartér - 8-9 NØR = Nørre kvartér - 10 ROS = Rosenborg kvartér - 11 SAV = Sankt Annæ Vester kvartér - 12-13 SAØ = Sankt Annæ Øster kvartér - 14-15 SNA = Snarens kvartér - 16 STR = Strand kvartér - 16 UBK = Udenbys Klædebo kvartér - 17 UBV = Udenbys Vester kvartér - 17 VES = Vester kvartér - 18-19 ØST = Øster kvartér - 20 MATR: Mange offentlige bygninger og institutioner ses i folketællingen ikke anført med matrikel-nummer, hvadenten de faktisk havde ét (Amalienborg-palæerne) eller ej (Nyboder var ikke omfattet af matriklen). Se indledningens side C og D - [Side C og D følger her]: I feltet "Matr" kan foruden matrikelsnumre mødes følgende lokaliateter: s = Er en hjørne ejendom med to gadenavne A.H. = Almindelig Hospital (matr. 71) AhB = Ahlefeldts Bastion Al = Artilleri Institutet AMAL = De kgl. Palæer på Amalienborg AS = Artilleri Sygestuen Ba = Balsamgaden Bj = Bjørnegaden BpA = Batteriet på Amager Br = Bryggerilængen ChB = Charlotte Bastion ChrS = Christiansborg Slots bygninger CIT = Citadellet De = Delfingaden DLR = Danske Livregiment (Sølvgaden) Ef = Elefantgaden EL = Elsdyrsgaden En = Enhjørnegaden FrH = Frederiks Hospital (matr. 71) F&P = Fødsel & Plejestiftelsen (matr. 71) G = Gadenavn? Intet nummer GES = Gesandtskaber GFK = Garderstaldens Fattigbolig GtFC = Garden til Fods Caserne ved Nøre Vold GtHC = Garden til Hestes Caserne Gå = Gaasegaden Ha = Haregaden Hf = Hjertensfrydgaden Hi = Hindegaden Hj = Hjortelængen Ho = Hoppenslænge HuC = Husar Casernen (hjørnet af St. Kongensgade og Toldb.) HVNP = Huset på Volden over Nørre Port Ka = Kaninlængen Kab = Kallebod Bastion Kg = Kattegaden KIS = Kasernen i Sølvgade (Kronpr. Reg.) Km = Kamelgaden Kr = Krokodillegaden Ky = Krusemyntegaden La = Lavendelgaden Lb = Laboratoriet Le = Leopardlængen LKA = Landkadet Academiet (Academigaden 225) Lv = Løvegaden Me = Meriansgaden Ne = Nellikegaden NeM = Nellikegaden, Nyboders Materielgaard NeH = Nellikegaden, Holmens Pigeskole NLR = Norske Livregiment Ny = Nygade NØ = Nyøstergade PHP = Portnerens Hus ved Øster Port Pi = Pindsvinegaden PvCP = Portnerhuset ved Christianshavns Port pVV = på Vester Vold RAC = Ridende Artilleris Caserve ved det brændte slot Ro = Rosengaden RyB = Ryssenstens Bastion RoB = Rosenborg Bastion ROS = Rosenborg Slot Ræ = Rævegaden s = er en hjørne ejendom med to gadenavne Sa = Salviegaden SAL = På Søarbejdslaboratoriet SAV = Ved Søartillerivagthus SHH = Sct. Hans Hospital SIC = Sølvgadens Infanteri Caserne (Kong. Reg.) SKA = Søkadet Academiet (Frederiks Plads 71) StA = Stokhusarresten StB = Stokhusbygningen StH = Stokhuset Sv = Svanegaden S45 = Strandgaden 45, Art. Casernen Christianshavn Ti = Tigergaden Tm = Timiansgaden Tu = Tulipangaden UL = Ulvegaden VPVR = Vester Port ved Vester Rev. XX = (Ukendt adresse)