Dansk Data Arkiv


Dokumentation til indtastningen - C1881

København amt, København (Staden) herred, Christianshavn Kvarter, Folketællingen 1850


Denne indtastning er foretaget af: Gerda Svane
Korrekturlæst: Nej
Antal poster: 9996
Indtastningen er foretaget således:
Påbegyndt: 2/7/2003 Afsluttet: 9/14/2003 Rettet: 2/8/2003
Forlæg: protokol, bind I og bind 2 Som befinder sig: Dansk data arkiv
Kommentarer:
Fortegnelse over manglende huus nr: 21,31,57,59,65,75,77,80 og 81,96,48,106,58,146,148,149,50 og 151,152,38,154,163,173 og 174,177b,180,204,262,275,277,314,319,396,397,398,399,400.Udenfor Amagerport 4 og 5,8,9,10,11,17,18,19,20,354,355,356,357 .- 4 sidste under 292