Dansk Data Arkiv


Dokumentation til indtastningen - B9306

Præstø amt, Mønbo herred, Bogø, Folketællingen 1801


Denne indtastning er foretaget af: Michael Niby
Korrekturlæst: Ja
Antal poster: 542
Indtastningen er foretaget således:
Påbegyndt: 2/19/2001 Afsluttet: 2/23/2001 Rettet: 4/18/2012
Forlæg: Protokol FKT 1801 bind 84 side 1-18 Som befinder sig: Dansk Data Arkiv, Islandsgade 10, 5000 Odense C.
Kommentarer:
"I Dag, den 6te Februar, er dette Folketæælings - Mandtal Sendt mig fra SognePræsten paa Bogøe, S.T. hr. Rasmussen, men uden hans Neres Ere den skrivt. - ieg laver ikke, deri skal findes anden Feil, ved dem, ieg har faaet opdaget og retter. - Gunslev den 6te Febr. 1801" underskrift "Bleihos HerredsProvst." "Giennemseet, de befundne mangler æsket besvaret og tilført og nu rigtig befundne - Nyekiøbings Amts Contoir d. 25 Julii 1801" "Paa hr kamerherre og Amtmand J.C.Calmehes Vegne som Fuldmægtig -" underskrift "Dahlstrøm".