Dansk Data Arkiv Dansk Demografisk DatabaseData from DDD Emigration Database


Back to query page

Record(s) found: 1
Name: Jarløv, Holger Chr.Occupation: Kommis
Age: 23Destination: Wellington
Contract no.: 342200Registration date: 30-11-1908
Birth place: HerritslevBirth place: Herritslev (Lolland)
Last res. parish: KøbenhavnLast res. county: København
Last residence: Kbhvn.Destination country: New Zealand
Destination city: WellingtonDestination state: Wellington
Name of ship: Indirekte
IDcode: I0809J2016