Dansk Data Arkiv

Stednavnet :Korning

Søgeord: Kornin%


Kornin
Efternavn der begynder med: A
Ahlmann, Otto Fr.(1) Ammitzbøl, Lars(1) Ammonsen, Rasmus Chr.(1) Andersen, Jens Jakob(2) Arenkiel, Mette Amalie(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: B
Bagges, Anne Jensdtr.(1) Bardenfleth, Karl(1) Blytecher, Helle(1) Bourjau, Johan Christian(1) Buxen, Rasmus(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: D
Dahlmand, Karl Olesen(1) Dalman, Karl(1) Dencher, Vilhelm Karl(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: E
Eggertsen, Vilhelm Frederik Baltasar(2) Emborg, Edvard Severin(1) Eriksen, Klement(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: F
Fogh, Søren(2) Frelsen, Hans Henrik(1) Friborg, Peder Wandet(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: G
Gersdorff, Gerhardine Jokumine(1) Gorisen, Marie(1) Gorissen, Frederik(1) Gottlieb, Johan Peter(1) Grønlund, Karl Sofus Rudolf(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: H
Hegelund, Rasmus Jakob(1) Hejlersen, Kristen(1) Helt, Dorte(1) Helt, Dortea(1) Hjerild, Jørgen Ibsen(1) Hornemann, Kristense(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: I
Ibsen, Jørgen(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: J
Jensen, Niels(3)


Kornin
Efternavn der begynder med: K
Karmarch, Ane Marie(1) Kjerulf, Rasmus(1) Klemensdtr., Maren(2) Klemmensen, Kristen(1) Knop, Johan Henrik(2) Kristensen, Frederik Ejler Christian(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: L
Langhoff, Josefine(1) Lauridsdtr., Karen(1) Lund, Kristen(1) Lund, Kristen Jensen(2) Lund, Lovise Kristine(1) Lund, Magdalene(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: M
Müller, Ole(1) Müller, Ole Mouritsen(1) Møller, Christian Krstfr. Olesen(1) Møller, Ole(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: P
Pedersen, Jens(1) Pedersen, Jens Jakob(1) Prehn, Gerhard(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: Q
Qvist, Frederikke Sofie(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: R
Risom, Tønne(1) Risom, Tønnes(2) Rosendall, Peder Hansen(1) Rønne, Karoline Amalie(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: S
Schierenbech, (2) Schierenbech, Andreas(2) Schjernbech, Hans(1) Schmidt, Inger Katrine(1) Schmidt, Margrete(1) Schou, Jens Christian(1) Schou, Maren(1) Schultz, Henrik Krstfr.(1) Serene, Bodil Lichtenberg(1) Serene, Christian Kristoffer Gersdorff(1) Serene, Lovise(1) Serene de Acqueria, Josef Louis Brono David(1) Serene de Acqueria, Oskar Ferdin.(1) Serene de Acqveria, Oskar Ferdinand(1) Serritzlev, Frederikke Helene(1) Serritzlev, Knud Plesner(2) Serritzlev, Sara Sofie(1) Skierenbech, Hans(1) Stautz, Johan Konrad(1) Stemann, Katrine Elisabet(1) Strandkjer, Mette Margrete Povlsdtr.(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: T
Thyboe, Søren(1) Thårup, Peter Christian(1) Toldorp, Karen Nielsdtr.(1) Toldorph, Ane (?)(1) Toxverd, Erik Jokum(1) Toxverd, Jokum(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: U
Ussing, Klemen(1) Ussing, Klemen Nielsen (?)(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: V
Vagner, Urban Reinholt(1) Vendelboe, Karl Gotholt(1) Vilmerding, Johannes(1) Vissing, Laurids Ferdinand(1) Vollertsen, August Filip(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: W
Wendelboe, Gottholdt(1) Wilmerding, Johannes(1) Winther, Anders Mattisen(1) Worm, Jens(1)


Kornin
Efternavn der begynder med: Å
Ågård, Povl(1)