Dansk Data Arkiv

Stednavnet :Dallerup

Søgeord: Daller%


Daller
Efternavn der begynder med: A
Ahrner, Niels(2)


Daller
Efternavn der begynder med: B
Bachendorph, Christian(1) Bech, Peder Johansen(1) Bonsach, Christian(1) Bonsach, Christian Hansen(2) Bonsak, Christian Hansen(1) Bontsach, Christian Hansen(1) Branderup, Oluf Hansen(1) Brønnum, Petra Frederikke(1) Busk, Andreas Mattiasen(1) Buttenschøn, Joakim(1) Büsch, Andreas(1) Böcher, Mette Marie Wostrup(1) Bødker, Mette Marie(1) Bøker, Ane(1)


Daller
Efternavn der begynder med: D
Ditlevsen, Laurits(2) Dyer, Jørgen(1) Dyr, Jørgen(1)


Daller
Efternavn der begynder med: F
Fanøe, Ole Joensen(1)


Daller
Efternavn der begynder med: G
Gesius, Johan(1) Gesius, Ole(1) Gesius, Peder(4) Goltman, Johan(1) Goltman, Johan Frederik(1) Goltman, Johan Thomasen(1)


Daller
Efternavn der begynder med: H
Hagensen, Jens(1) Hampel, Samuel(3) Heegård, Niels Povlsen(1) Henseman, Anne Margrete(2) Holmer, Rasmus(2) Holmer, Rise Johan Schultz (?)(1) Højermand, Berent(1) Høyermand, Bernt(1)


Daller
Efternavn der begynder med: I
Ibsdtr., Sofie Amalie(1)


Daller
Efternavn der begynder med: J
Jellinge, Helene Margr.(1) Jensdtr., Kirsten(1) Joensen, Ole(4)


Daller
Efternavn der begynder med: K
Kåe, (1)


Daller
Efternavn der begynder med: L
Lotterups, Maren(1)


Daller
Efternavn der begynder med: M
Meyer, (1) Mohr, Ane Katrine(2) Mohr, Ane Katrine Kristensdtr.(1) Munch, Niels(1) Mynster, Øllegård(1)


Daller
Efternavn der begynder med: N
Nielsdtr., Else(1)


Daller
Efternavn der begynder med: O
Overgård, Mikkel(1)


Daller
Efternavn der begynder med: P
Petersen, Katrine Sofie(1)


Daller
Efternavn der begynder med: R
Röedech, Peder Jensen(1)


Daller
Efternavn der begynder med: S
Schalstrup, Kristine(1) Schalstrup, Mette(1) Schalstrup, Wilhelm(1) Schandorf, Jørgen Ibsen(1) Schandorph, Jørgen(1) Schandorph, Povl Ibsen Wennemose(1) Schelde, Erik Frisenberg(1) Schultz, Gothard Martinussen(1) Schultz, Gothart Martinussen(1) Schultz, Johan(1) Schultz, Martinus(2) Schyom, Peder(1) Schyom, Peder Eriksen(1) Schyum, Peder(1) Seidelin, Dorete(1) Seidelin, Lisabet Jørgensdtr.(1) Skandorff, Jørgen Ibsen(1) Skandorff, Povl Ibsen Wennemose(1) Smit, Hans(1) Span, Nikolaj(1) Steffen, (1) Stilling, Lars(1) Stilling, Las(2) Stilling, Laurs(1) Stilling, Vilhelmine(1) Såbye, Erhardt(1) Såbye, Jens Christian(1)


Daller
Efternavn der begynder med: U
Utermølen, Ellen Pauline(1)


Daller
Efternavn der begynder med: V
Vexelmand, Gert(1) Vostrup, Peter(1)


Daller
Efternavn der begynder med: W
Wostrup, Peder Mortensen(1)


Daller
Efternavn der begynder med: Y
Yde, (1)