Dansk Data Arkiv

Stednavnet :Clausholm Mølle

Søgeord: Claush%


Claush
Efternavn der begynder med: A
Aborg, Laurs(1) Aborg, Laurs Nielsen(1) Albek, Kristen Jensen(1) Astrup, Anders Jensen(1)


Claush
Efternavn der begynder med: B
Berner - Schilden, Gustav Alexander(1) Bertelsen, Peder(1) Bornemann, Johannes(2) Butienter, Jakob(1)


Claush
Efternavn der begynder med: F
Fasterling, (1) Fausing, Jens(1) Fischer, Daniel(2) Fisker, Daniel(1) Friis, Hans(2) Friis, Kristoffer(5) Friis, Krstfr.(1)


Claush
Efternavn der begynder med: H
Hagstrøm, Karl Frederik(6) Hahne, Sofie Amalie(1) Hasselbalch, Maren(1) Hector, Johan Frederik(1) Hegelund, Peder(1) Hegelund, Peder Jensen(3) Hjort, Mads(1) Holst, H. M.(1) Hvidtfeldt, Berte(1) Hvidtfeldt v., Matt. Vilh.(1) Hvitfeldt, Matt. Vilh.(3) Hvitfeldt, Mattias Vilhelm(1) Hvitfeldt, Sofie Hedevig(1) Høst, Gertrud Jensdtr.(1)


Claush
Efternavn der begynder med: I
Ingerslev, Chr. Fr.(1)


Claush
Efternavn der begynder med: J
Jakobsdtr., Anne(1) Jensen, Morten(1)


Claush
Efternavn der begynder med: K
Karmark, Thomas(1) Kier, Jens(1) Kiær, Kristen Jensen(1) Kiær, Niels Jensen(1)


Claush
Efternavn der begynder med: L
Lange, Laust(1) Linnet, Jørgen Christian(1) Lundtorph, Jens Jensen(1)


Claush
Efternavn der begynder med: M
Maase v. d., Chr.(1) Maase v. d., Christian(1) Madsen, Niels(2) Moltke, Gebhardt(1) Mortensen, Povl(2) Møldrup, Jens(1) Møller, Las(1) Møller, Laurits(1) Møller, Laurs Kristensen(1)


Claush
Efternavn der begynder med: N
Nielsen, (1) Nielsen, Knud Joh. Rud.(1) Nisleff, Rasmus(1) Numsen v., Magdalene Susanne(1)


Claush
Efternavn der begynder med: O
Oppen - Schilden v., L. R. A.(1)


Claush
Efternavn der begynder med: P
Pape, (1) Paulsen, Erik(1) Pedersen, Hans(4) Pedersen, Jens(1) Perk, Søren(1)


Claush
Efternavn der begynder med: Q
Qvist, Gertrud Marie(1) Qvist, Krstfr.(1)


Claush
Efternavn der begynder med: R
Randlef, Hans Nansen(1) Rantzou, Johan(2) Reventlou, Konrad(1) Reventlow, Anna Sofie(1) Reventlow, Konrad(1) Rosborg, Chr. Ldv.(1) Rosenkrantz, Charlotte Emerence(1) Rostrop, Øllegård Pedersdtr.(1)


Claush
Efternavn der begynder med: S
Sandberg, Erik(1) Sass, Bendix(1) Schilden v., Hans Henrik(2) Schousboe, Jens(1) Schousboe, Jens Kristensen(1) Schubart, Ludv. Joh.(1) Schubarth, Ludvig Johan(1) Steenfeld, Anne(1) Steenfeld, Gunde(1) Steenfeld, Peder(1) Steenfeldt, Anne(1) Steenfeldt, Peder Mattiassen(1) Steenfelt, Peder Mattiasen(2) Stenfeld, Mattias(1) Såbye, Niels(3) Såbye, Søren Nielsen(1)


Claush
Efternavn der begynder med: T
Thornsohn, Hans(1) Trane, Søren Klavsen(3) Tørsleff, Hans(1)


Claush
Efternavn der begynder med: V
Vorup, Niels Nielsen(1)


Claush
Efternavn der begynder med: W
Wichmann, (1) Wissing, Tomas(1) Woldum, Lavrids Mikkelsen(1)


Claush
Efternavn der begynder med: Å
Åbye, Lars(1)