Dansk Data Arkiv

Hvad er Projekt Nygårds sedler?

Projekt "Nygårds Sedler" blev kørt som et privat initiativ efter direkte aftale mellem Hanne og Merete fra Projektgruppen på den ene side og tidligere landsarkivar Jansen og tidligere rigsarkivar Noack på den anden side

Denne aftale forudsatte, at Rigsarkivet stillede materialet til rådighed, mod til gengæld at få kopier af alle billeder og indtastninger, men at hele projektet i øvrigt kørtes og styredes af en selvbestaltet initiativgruppe, i daglig tale Projektgruppen.

Projektgruppen bestod af følgende medlemmer:

Merete Nielsen
Hanne B. Stegemüller
Mona Fabricius
Leif Sepstrup
Arne Feldborg